Codes & Tarieven

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt voor alle tandartsen die in Nederland werkzaam zijn de codes en bijbehorende tarieven. Op de website van de NZA (www.nza.nl) kunt u de codes met omschrijving en tarieven terugvinden.

Betalingen

Bij Tandartsenpraktijk DentSmile gaan alle betalingen via het Anders Medical Factoring. Indien u geen gebruik wilt maken van de factoring, kunt u direct na de behandeling bij ons pinnen. Dit dient u tijdig aan ons door te geven.

Voor vragen over betalingen en betalingsregelingen dient u contact op te nemen Anders Medical Factoring +31(0)852734979 of op www.andersmf.nl.